Jump to content

Guidelines

LkAGHj0.png
Niniejszy regulamin stanowi zbiór zasad obowiązujących na forum serwera Azterion. 

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z ponoszenia konsekwencji za jego naruszenie. 


 

💎 Postanowienia ogólne 💎

1. Rejestracja konta oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

2. Zarejestrowane konta są własnością Azterion.eu i nie ma możliwości usunięcia ich. 

3. Rejestracja na forum jest dobrowolna i w pełni bezpłatna. 

4. Na forum nie ma niczego, co można nabyć za pieniądze. 

5. Użytkownik ma prawo posiadać tylko jedno konto na forum.

W przypadku współdzielenia IP należy poinformować o tym administrację. 

6. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników. 
7. Użytkownik powinien śledzić zmiany w regulaminie.
O wszystkich naniesionych zmianach będziecie informowani poprzez zamieszczenie posta pod tym tematem.

8. Zabrania się publikowania treści:

> niezgodnych z polskim prawem, 

> naruszających prawa autorskie, 

> wulgarnych i nieodpowiednich dla osób poniżej 13 roku życia,
> reklamujących inny serwery Metin2, fora, ts3,
> naruszających zasady netykiety.


 

💎 Administracja 💎

1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia użytkownika z forum bez podania przyczyny. 

2. W przypadku niesłusznej kary użytkownik ma prawo odwołać się od niej u osoby, która ją nadała. 

3. Zdanie administratora nie podlega dyskusjom. 

4. Administrator ma prawo do udzielenia ostrzeżenia z indywidualnie dopasowaną liczbą punktów. 

5. Administrator ma obowiązek prowadzić dział "Zbanowani" i notować w nim wszystkie blokady na chatboxie i forum.
6. Administrator ma prawo udzielić ostrzeżenia spoza tabeli kar, jeżeli dane zachowanie narusza zasady netykiety.
7. Administrator ma prawo edytować profil Użytkownika jeżeli narusza on regulamin forum.


 

💎 Tematy i posty 💎

1. Przed założeniem tematu upewnij się czy wybrałeś odpowiedni dział. 

2. Przed napisaniem tematu upewnij się czy nie było/nie ma już podobnego. 

3. Tytuł tematu musi być adekwatny do jego zawartości. 

4. W tytułach tematów zabrania się umieszczania linków. 

5. Zabrania się spamowania i floodowania. 

6. Tematy można odświeżać co 24 godziny od ostatniego posta. 

7. Posty w propozycjach muszą być odpowiednio uargumentowane. 

8. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać zasad regulaminów lokalnych oraz stosować się do wzorów tam, gdzie są one podane. 

9. W bazarze zabrania się zbędnego nie/polecania handlujących.

10. W przypadku wstawienia pliku do pobrania, należy dołączyć jego skan.

11. Zabrania się nabijania reputacji. 
12. Zabrania się publikowania treści naruszających punkt 8. postanowień ogólnych.
13. Przedawnione tematy zostają przeniesione do kosza.
Temat zostaje uznany za przedawniony po 7-dniowym braku aktywności.

14. Zabrania się wszczynania kłótni, zbędnych dyskusji i rozmów prywatnych w tematach.
15. Zabrania się udostępniania informacji o osobach trzecich bez ich zgody.
Tyczy się to również informacji dostępnych publicznie, typu facebook.


 

💎 Profile i użytkownicy 💎

1. Użytkownik ma prawo dostosować swój profil według własnego gustu.
Należy pamiętać przy tym o punkcie 8. postanowień ogólnych.

2. Zabrania się tworzenia multikont oraz korzystania z VPNów/Proxy.

3. Nazwa Użytkownika nie może być podobna do nicków członków Teamu serwera.

4. Maksymalny dozwolony rozmiar sygnatury na forum to 600x250.

5. Nazwa użytkownika nie może naruszać punktu 8. postanowień ogólnych.
Administracja w takim przypadku ma prawo zmienić nazwę delikwenta.

 


💎 Chatbox 💎
1. Na chatboxie obowiązują zasady zawarte w regulaminie forum.
2. Zakazuje się spamowania, maksymalnie 3 wiadomości z rzędu.
3. Korzystając z chatboxa należy pamiętać o punkcie 8. postanowień ogólnych.
Chatbox służy do luźnych rozmów, zatem zabrania się prowokowania kłótni i niepotrzebnych zachowań.
4. Zabrania się handlowania na chatboxie, do tego przeznaczone są odpowiednie działy.
Tyczy się to również wysyłania linków do działów z handlem.
5. Moderator ma obowiązek zamieścić wpis w dziale "Zbanowani => Chatbox".
W tytule tematu należy zawrzeć czas trwania blokady oraz nazwę delikwenta a w treści podać powód.
6. Należy pamiętać, że Chatbox jest przywilejem, który można stracić na określony czas lub na stałe przez nieodpowiednie zachowanie.
7. Chatbox dostępny jest po 24h od rejestracji, po awansowaniu z grupy "Nowy" do "Użytkownik".